Adatfeldolgozási alapelvek

1. ADATFELDOLGOZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen dokumentummal tájékoztatjuk személyes adatai VERMONT Holding a.s. részvénytársaság (Pohořelec 114/22, 118 00 Prága 1, Cseh Köztársaság, bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon, mint cégbíróságon, B 18784 lajstromszámon, KSH-szám: 29142857, Adószám: CZ29142857), mint adatkezelő által végzett feldolgozásáról.

Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a lehető legkönnyebben értelmezhetők legyenek. Amennyiben ennek ellenére is problémái lennének bizonyos részek értelmezésével, készségesen nyújtunk magyarázatot bármely fogalom vagy szövegrész vonatkozásában.

1. Ki dolgozza fel az Ön személyes adatait?
Az adatkezelő, azaz a célokat és eszközöket meghatározó, valamint az Ön személyes adatainak fenti céllal történő feldolgozásáról határozó személy a VERMONT Holding a.s. részvénytársaság (Pohořelec 114/22, 118 00 Prága 1, Cseh Köztársaság, bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon, mint cégbíróságon, B 18784 lajstromszámon, KSH-szám: 29142857, Adószám: CZ29142857).

Ezen felül az általunk kinevezett alábbi adatvédelmi biztoson keresztül is kapcsolatba léphet velünk:                                                                                                                                Martin Trávníček, MBA                                                                                                                                                                                                                                                                                    email: dpo@vermont.eu.

2. Miért és hogyan dolgozzuk fel az Ön személyes adatait?
A személyes adatok feldolgozása során következetesen betartjuk a vonatkozó jogi előírásokat, különösen a személyes adatok védelméről szóló általános rendeletet ("GDPR"), valamint a személyes adatok feldolgozását szabályozó törvényt.
Személyes adatai feldolgozására azért kerül sor, hogy biztosíthassuk mind a saját jogainkat és kötelességeinket, mind az Ön jogait és kötelességeit [mint a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos munkáltató, illetve munkavállaló].
Személyes adatai fenti céllal végzett feldolgozását az Ön alábbi, személyes adatai feldolgozására vonatkozó hozzájárulása alapján végezzük.
Az adott cél vonatkozásában személyes adatai feldolgozást legalább 3 éven át végezzük.
Személyes adatai feldolgozása során nem használunk sem automatizált döntéshozatali, sem profilalkotó folyamatokat.

3. Mely személyes adatait dolgozzuk fel?
Kizárólag közvetlenül Öntől beszerzett személyes adatokat dolgozunk fel. A következő személyes adatok begyűjtését végezzük:
Az oldalainkon található kapcsolattartási űrlapokon ezeket az adatokat, valamint igény esetén az érdeklődő önéletrajzát dolgozzuk fel.

  • Utó- és vezetéknév
  • E-mail cím
  • Telefonszámát
  • Fénykép
  • CV (az érdeklődő önéletrajza)

Ajánlatkérés/megrendelés az online áruházainkban: név, e-mail, számlázási cím, szállítási cím, esetleg a cég neve, statisztika azonosító száma és adószáma. 
Közvetlen marketing céljával (különösen üzleti tájékoztatók és hírlevelek megküldése) 
Ön a személyes adatait az említett hozzájárulás alapján az Ön által meghatározott céllal bocsátja a rendelkezésünkre.

4. Hogyan óvjuk az Ön személyes adatait?
Ön teljesen biztos lehet abban, hogy a személyes adatait kellő gondossággal és az alkalmazandó hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Személyes adatait a maximális lehetséges - azaz a rendelkezésre álló műszaki eszközök színvonalának megfelelő - mértékben védjük.

5. Ki másnak adjuk át a személyes adatait, és miért? 

Ebben az összefüggésben az Ön személyes adatait feldolgozás céljával kizárólag a fent említett adatfeldolgozónak adjuk át, ami a személyes adatok feldolgozásának fent ismertetett céljának eléréséhez elengedhetetlen.

6. Milyen jogokkal rendelkezik személyes adatai tekintetében?
Az általunk feldolgozott személyes adataival kapcsolatosan Ön a következő, velünk, mint adatkezelővel szemben érvényesíthető jogokkal rendelkezik:

  • joga van arra, hogy személyes adatai feldolgozására (fel nem dolgozására) vonatkozó igazolást szerezzen be, valamint hogy hozzáférjen az Önnel kapcsolatos és általunk feldolgozott személyes adatokhoz;
  • joga van arra, hogy az esetlegesen pontatlan vagy nem teljes személyes adatai kijavítását vagy kiegészítését kérje;
  • joga van arra, hogy amennyiben a vonatkozó jogszabályi feltételek teljesültek, személyes adatai törlését, vagy feldolgozásuk korlátozását kérje;
  • joga van arra, hogy kifogást emeljen az Önt érintő személyes adatok feldolgozásával szemben;
  • joga van arra, hogy a személyes adatait más adatkezelőhöz vigye át.

Joga van arra, hogy a jogait az adatvédelmi biztosnak írásban benyújtott beadvánnyal érvényesítse, amit az a jelen tájékoztató memorandumban olvasható.
Tekintettel arra a tényre, hogy a személyes adatait e célból az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel, Önnek joga van arra, hogy a személyes adatai ezen feldolgozásával kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonja. Amennyiben úgy véli, hogy a személyes adatait az érvényes jogszabályi előírásoknak ellentmondó módon dolgozzuk fel, joga van panaszt benyújtani az alábbi felügyeleti hatóságnál:

Adatvédelmi Hivatal
KSH-szám: 708 37 627
székhelye: Plk. Sochora 27, 170 00, Prága 7.

www: https://www.uoou.cz

Tisztelettel, a Vermont Holding a.s. csapata