Adatvédelmi irányelvek

Információs memorandum a személyes adatok kezeléséről

Tisztelt Ügyfelek és Üzleti partnerek,

a dokumentum, melyet éppen olvas, alapvető információkat tartalmaz a személyes adatai feldolgozásáról. Nagyra értékeljük, hogy megosztja velünk személyes adataikat, és nagy hangsúlyt fektetünk azok lehető legmaximálisabb mértékű védelmére. Egyúttal arra törekszünk, hogy kapcsolatunk a lehető legátláthatóbb legyen, főleg ami a személyes adatok feldolgozását érinti.

Az Európai Unió új jogszabályára való tekintettel alkottuk meg ezt az információs memorandumot, az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-én kelt 2016/679 Rendelete (GDPR) rendelkezéseivel összhangban.

Jelen memorandumban a lehető legáttekinthetőbb információnyújtásra törekszünk, ezért választottuk a kérdések és az általunk ezekre adott válaszok formáját. Az információkat az alábbi sorrendben ismerheti meg:

 1. Ki az adatkezelő?
 2. Ki az adatvédelmi tisztviselő?
 3. Milyen célból van szükségünk személyes adataira?
 4. Mik a jogos érdekeink?
 5. Hogyan szereztük meg a személyes adatokat?
 6. A személyes adatok mely kategóriáit dolgozzuk fel?
 7. Mi a személyes adatok kezelésének jogalapja?
 8. Személyes adatait más személyeknek is továbbítjuk?
 9. A személyes adatokat harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére is továbbítjuk?
 10. Mennyi ideig tároljuk személyes adatait?
 11. Milyen jogok illetik meg Önt a személyes adatok kezelésével kapcsolatban, és ezeket hogy érvényesítheti?
 12. A személyes adatok automatikus értékelésre kerülnek?

Jelen információs memorandum alapvető információkat tartalmaz, melyeket adatkezelőként kötelesek vagyunk átadni.

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos bármilyen kérdés felmerülése esetében, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi e-mail címen dpo@vermont.eu. Minden esetben fordulhat hozzánk bizalommal a VERMONT Holding a.s. Társaság kézbesítési címén. Praha 1 - Hradčany, Pohořelec 114/22, irányítószám 118 00 Cégazon. sz.: 29142857 , Köz. adószám: CZ 29142857

1. Ki az adatkezelő?
Az adatkezelő olyan személy, aki egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok feldolgozásának módját.

Az adatkezelő a VERMONT Holding a.s. társaság.Praha 1 - Hradčany, Pohořelec 114/22, irányítószám 118 00 Cégazon. sz.: 29142857 , Köz. adószám: CZ 29142857 bejegyezve a Prágai Kerületi Bíróság cégjegyzékében, B alosztály, 18784 jegyzékszám alatt. Az adatkezelő képviselője a az adatvédelmi tisztviselő.

2. Ki az adatvédelmi tisztviselő?
Az adatvédelmi tisztviselő az a személy, aki tapasztalt az adatvédelem terén, és mindent megtesz azért, hogy a személyes adatok feldolgozása megfelelően történjék, főleg a vonatkozó jogszabályokkal összhangban. Egyúttal ő a legkompetensebb személy a személyes adatokat érintő kérdések és kérelmek intézésében:

Az adatvédelmi tisztviselő Mgr. Šturmová Dana, elérhető telefonon +420 603 443 755, vagy e-mailben: dpo@vermont.eu

3. Milyen célból van szükségünk személyes adataira?
Az adatkezelő az alábbiak céljából dolgozza fel a személyes adatokat:

 • az adatkezelő és Ön között lévő szerződési kötelezettség megkötésének és ezt követő teljesítésének biztosítása (a GDPR 6. cikk 1. bek. b) pontja). Az ilyen viszonyból további törvényi kötelességek erednek, így az adatkezelő köteles a személyes adatok e célból történő feldolgozására is (a GDPR 6. cikk 1. bek. c) pontja);
 • marketing célokra, hogy az adatkezelő a termékeinek és szolgáltatásainak kínálatát és üzleti ajánlatait a lehető leginkább az Ön szükségleteihez igazíthassa, az ilyen adatkezeléshez Ön egyértelmű jóváhagyását adja (a GDPR 6. cikk 1. bek. a) pontja);
 • jogos érdekeinek védelme érdekében (a GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja).

A személyes adatok adatkezelőnek történő nyújtása általános törvényi és szerződéses követelmény. A személyes adatok marketing célokra történő megadását érintően, ami nem jelenti az adatkezelő szerződéses és törvényi kötelességeinek teljesítését, jóváhagyást kérünk Öntől. Ha nem adja jóváhagyását az adatkezelőnek a személyes adatok marketing célokra történő felhasználására, ez nem jelenti azt, hogy az adatkezelő ennek következtében megtagadja a termék vagy szolgáltatás szerződés szerinti nyújtását, nem lehetne azonban tagja a Vermont clubnak.

4. Mik a jogos érdekeink?
A személyes adatokat az adatkezelő egyben a saját jogos érdekeinek védelmére is kezeli. Az adatkezelő jogos érdeke főleg az adatkezelő szerződéses kötelezettségeinek rendes teljesítése, az adatkezelő törvényi kötelességeinek rendes teljesítése, közvetlen marketing, az adatkezelő vállalkozásának és vagyonának védelme, és nem utolsósorban a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés biztosítása.

Az Ön magánéletének legmagasabb szintű védelmének biztosításához, kifogásokat emelhet, hogy személyes adatait kizárólag a legszükségesebb törvényes okok céljaira dolgozzák fel, vagy személyes adatait blokkolják. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogairól részletesebben a jelen információs memorandum 11. cikkében olvashat.

5. Hogyan szereztük meg a személyes adatokat?
A személyes adatait az adatkezelő közvetlenül Öntől szerezte be, éspedig főleg a kitöltött regisztrációs lapjáról, a www.vermont.eu oldalon, vagy a boltban történő regisztrációból, valamint a közösségi oldalakon és interneten lévő információkból, melyeket oda Ön saját maga helyezett el.

6. A személyes adatok mely kategóriáit dolgozzuk fel?
Ahhoz, hogy Ön elégedett legyen a kötelezettségek rendes teljesítésével, a törvényi kötelességek teljesítésének biztosításához, a személyre szabott termék- és szolgáltatásajánlat biztosításához, és további fentebb felsorolt célokra az adatkezelő a személyes adatok alábbi kategóriáit dolgozza fel a Vermont club tagság keretében.

 • azonosító alapadatok – utónév, vezetéknév, lakhely címe, irányítószám, születési év, ország, kommunikációs nyelv.
 • elérhetőségek – telefonszám és e-mail cím;
 • az adatkezelő termékeinek és szolgáltatásainak használatáról szóló információk – arra vonatkozó információkról van szó, milyen termékekről egyeztetett az adatkezelővel, és milyen termékeket használ most, a termékek beállításaival együtt, stb.;
 • a kölcsönös kommunikációból eredő kommunikációk – e-mailekből, a telefonos beszélgetések rögzítéseiből, vagy más kapcsolattartási formanyomtatványokból származó információk;
 • számlázási és tranzakciós adatok – főleg a számlákon szereplő információkról, a megállapodott számlázási feltételekről és a beérkező fizetésekről szóló információkról van szó;
 • földrajzi helymeghatározási információk - az Ön által használt internetes böngészőkből vagy mobil alkalmazásokból származó információk;

7. Mi a személyes adatok kezelésének jogalapja?
A feldolgozás törvényességét a GDPR 6. cikkének 1. bekezdése határozza meg, mely szerint az adatkezelés törvényes, ha az elengedhetetlenül szükséges a szerződés teljesítéséhez, az adatkezelő jogi kötelességeinek teljesítéséhez, az adatkezelő jogos érdekeinek védelméhez vagy az adatkezelés az Ön által hagyott jóváhagyás alapján történik.

A szerverek támadás elleni védelme, és a felhasználói fiókok harmadik fél részéről történő visszaélések elleni védelme, ami az Ön jogos érdeke is a GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja értelmében

A feldolgozás törvényessége továbbá például az alábbi törvényekből is ered Tt. 563/1991 sz. számviteli törvény, mely alapján feldolgozzák és tárolják a számlázási adatokat Tt. 89/2012 sz. polgári törvénykönyv, mely alapján az adatkezelő védi saját jogos érdekeit, és a Tt. 235/2004 sz. hozzáadott értékadóról szóló törvény.

8. Személyes adataikat más személyeknek is továbbítjuk?
A személyes adatokat a törvényi keretek között kötelesek vagyunk átadni a közigazgatási szerveknek, pl. adóhatóságnak, bíróságoknak, büntetőeljárásban tevékeny hatóságoknak, vagy tőkepiaci felügyelet alatt álló szerveknek.

A szolgáltatásnyújtás során az alábbi adatfeldolgozók segítenek, kiknek üzemelése a személyes adatvédelem európai szabványaival összhangban történik, ahol a személyes adatok harmadik fél általi feldolgozását a saját szolgáltatásnyújtási feltételeik szabályozzák. Jóváhagyja, hogy személyes adatait a fentebb feltüntetett célok teljesítése érdekében átadjuk:

 • GANT Central Europe s.r.o., Pohořelec 114/22, 118 00 Praha 1, cégazon. sz.: 26212137, Köz. adószám: CZ26212137
 • VERMONT Selection s.r.o., Pohořelec 114/22, 118 00 Praha 1, cégazon. sz.: 04083482, Cégjegyzékszám: C 242266 bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon
 • VERMONT Slovakia s.r.o., Vlčie Hrdlo 53, 821 07 Bratislava, cégazon. sz.: 48317942, bejegyezve a Bratislava I Járási Bíróság által vezetett cégjegyzékben, alosztály Sro, cégjegyzékszám 106686/B
 • VERMONT Hungary Kft., Maďarsko, Budapest 1023, Margit utca 27, cégazon. sz.: 01-09-683453
 • VERMONT Services Slovakia s.r.o., Vlčie Hrdlo 53, 821 07 Bratislava, cégazon. sz.: 48321583, bejegyezve a Bratislava I Járási Bíróság által vezetett cégjegyzékben, alosztály Sro, cégjegyzékszám 106688/B

9. A személyes adatokat harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére is továbbítjuk?A személyes adatokat nem továbbítjuk az Európai Unión vagy Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba, sem nemzetközi szervezetek számára.

10. Mennyi ideig tároljuk személyes adataikat?
A személyes adatok feldolgozása és tárolása minimálisan a VERMONT Clubban való tagság idejéig történik. Bizonyos személyes adatokat, pl. adózási és számlázási kötelességekhez, tovább tárolnak, általában a tárolt tény keletkezését követő évtől számított 5 évig.

Az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez fontos személyes adatokat legfeljebb az adatkezelővel kötött szerződéses viszony végétől számított 3 évig tárolják.

A marketing célokra kezelt személyes adatokat a megszerzésüktől számított legfeljebb 15 rokov tárolják.

A személyes adatok soha nem kerülnek a törvényben meghatározott maximumnál további tárolásra. Az archiválási idő lejárta után a személyes adatok biztonságosan és visszavonhatatlanul megsemmisítésre kerülnek, hogy azokkal ne lehessen visszaélni.

11. Milyen jogok illetik meg Önt a személyes adatok kezelésével kapcsolatban, és ezeket hogy érvényesítheti?

Az adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy személyes adatainak kezelése rendesen és elsősorban biztonságosan történjen. Az Ön számára garantáltak a jelen cikkben ismertetett jogok, melyeket az adatkezelőnél érvényesíthet.

Hogyan érvényesítheti jogait?

Az egyes jogokat e-mailben érvényesítheti az alábbi e-mail címen dpo@vermont.eu vagy az alábbi telefonszámon +420 603 443 755. Jogait érvényesítheti írásos kérelem formájában is, melyet a VERMONT Holding a.s. társaság levelezési címére küldhet.Praha 1 - Hradčany, Pohořelec 114/22, irányítószám 118 00

Az érvényesített jogaihoz kapcsolódó bárminemű értesítéseket és nyilatkozatokat az adatkezelő díjmentesen szolgáltatja. Amennyiben a kérelem indokolatlan, vagy nem megfelelő, főleg ismétlődő jellege miatt, az adatkezelő jogosult ésszerű díj felszámolására, a kiadott információkkal kapcsolatban felmerülő adminisztratív költségek figyelembevételével. A feldolgozott személyes adatok másolatainak kiadása iránti kérelem ismételt érvényesítése esetén, az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy ilyen esetben ésszerű díjat számoljon fel az adimisztratív költségeket érintően.

A nyilatkozatokat és esetleg a meghozott intézkedésekről szóló információkat az adatkezelő a lehető legkorábban kiadja, legkésőbb azonban egy hónapon belül. A határidőt az adatkezelő, szükség esetén és a kérelmek összetettségére és számára való tekintetettel, két hónappal meghosszabbíthatja. A hosszabbításról az adatkezelő tájékoztat, az okok feltüntetésével.

 • A személyes adatok feldolgozásáról szóló információkhoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől információkat kérjen arra vonatkozóan, hogy a személyes adatait feldolgozzák-e vagy sem. Amennyiben az Ön személyes adatai feldolgozásra kerülnek, Ön jogosult információkat kérni az adatkezelő személyazonosságáról és kapcsolattartási adatairól, a képviselőjéről és az adatvédelmi biztosról, a feldolgozás céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, a címzettekről és a címzettek kategóriáiról, a jogosult adatkezelőkről, a jogainak felsorolásáról, és arról a lehetőségéről, hogy jogosult az Adatvédelmi Hivatalhoz fordulni, a személyes adatok feldolgozásának forrásáról és az automatizált döntéshozatalról és a profilalkotásról.

Ha az adatkezelő továbbra is kezelni szeretné személyes adatait más célokra, mint amilyen célokra azokat begyűjtötte, a feltüntetett további feldolgozás előtt információkat nyújt Önnek az új célról és megad minden további vonatkozó információt. Az e jog érvényesítése keretében nyújtott információkat már a jelen memorandum is tartalmazza, ez azonban nem gátolja Önt abban, hogy azokat újból kikérje.

 • A személyes adatokhoz való hozzáférési jog

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon, az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, a címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, a személyes adatok tárolásának időtartamáról, az Ön jogairól (a személyes adatok javításához vagy törléséhez való jog, a kezelés korlátozásának joga, a személyes adatok kezelésével szembeni tiltakozás joga), panasz benyújtásának jogáról az Adatvédelmi Hivatalhoz, a személyes adatok forrásáról szóló információkról, információkat arról, hogy automatizált döntéshozatal és profilalkotás történik-e, a felhasznált eljárásokról szóló információkról, valamint az ilyen feldolgozás jelentőségéről és feltételezett következményeiről, a garanciákról szóló információkról, abban az esetben, ha a személyes adatokat harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek számára továbbítják. Jogában áll másolatot kérni az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról. A másolat igénylésére való jog nem érintheti hátrányosan más személyek jogait és szabadságait.

 • A helyesbítéshez való jog

Ha megváltozik a lakhelye, telefonszáma, vagy más személyes adatnak tekinthető tény, jogosult az adatkezelőtől a személyes adatok helyesbítését kérni. Ezen kívül jogosult arra is, hogy kérje hiányos személyes adatainak kiegészítését, egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján.

 • A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)

Bizonyos meghatározott esetekben kérheti, hogy az adatkezelő törölje személyes adatait. Az ilyen esetek közé tartozik például, ha a személyes adatokra már nincs szükség a fentebb említett célokra. Az adatkezelő automatikusan törli a személyes adatokat, ha azok szükségességi ideje lejár, kérelmével azonban bármikor fordulhat az adatkezelőhöz. Kérelme azonban egyedi elbírálás alá esik (a törléshez való joga ellenére is előfordulhat, hogy az adatkezelő kötelessége vagy jogos érdeke a személyes adatainak megtartása), és a kérelem elbírálásáról részletes tájékoztatást kap.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelő a személyes adatait kizárólag az elengedhetetlenül szükséges mértékben dolgozza fel. Ha azonban úgy érezné, hogy az adatkezelő túllépi a meghatározott célokat, melyek alapján a személyes adatokat kezeli, kérelmet nyújthat be arra vonatkozóan, hogy személyes adatait kizárólag a legszükségesebb törvényes célokra dolgozzák fel, vagy hogy személyes adatait blokkolják. Kérelme így individuális elbírálás alá eszik, és annak intézéséről részletesen tájékoztatják.

 • Az adathordozhatósághoz való jog

Ha azt kéri, hogy az adatkezelő személyes adatait más adatkezelőnek ill. más társaságnak adja át, az adatkezelő személyes adatait megfelelő formátumban átadja az Ön által meghatározott alanynak, ha ezt törvényes vagy egyéb jelentős akadályok nem akadályozzák meg.

 • A tiltakozáshoz való jog és automatizált döntéshozatal

Ha megállapításra kerül, vagy csak úgy gondolja, hogy az adatkezelő a személyes adatok feldolgozását az Ön magánéletének és személyes életének védelmével ellentétesen vagy a jogszabályokkal ellentétesen végzi (azzal a feltételezéssel, hogy a személyes adatok kezelése közérdek vagy jogos érdekek alapján történik, vagy közvetlen marketing célokra történik, beleértve a profilalkotást is, vagy a személyes adatok kezelése statisztikai célokra, tudományos vagy történelmi jelentőségű célokra történik), az adatkezelőhöz fordulhat azzal a kéréssel, hogy magyarázatot kapjon, vagy kérje a problémás állapot megszüntetését.

Közvetlenül kifogással élhet az automatizált döntéshozatal és profilalkotás ellen is.

 • Panasz benyújtásának joga az Adatvédelmi Hivatalhoz

A személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos problémáival és panaszaival bármikor fordulhat a felügyeleti hatósághoz, éspedig az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, székhelye H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, weboldal https://naih.hu/

 • A jóváhagyás visszavonásának joga

A személyes adatainak feldolgozásához adott jóváhagyását bármikor visszavonhatja írásos formában az adatkezelő címére postázva.

A kitöltött kapcsolattartási adatok kizárólag a jogok és kötelességek teljesítése céljából használhatók.

A VERMONT Clubba történő regisztrációval Ön jóváhagyja, hogy utóneve, vezetékneve, telefonszáma és e-mail címe, lakcíme, irányítószáma, országa, kommunikációs nyelve, születési éve az adatkezelő adatbázisába bekerüljön. Az adatkezelő ezeket az információkat kizárólag az Ön jóváhagyásával használhatja. Az Önnek küldött e-maileket sem mi, sem Ön nem tekinti kéretlen üzleti ajánlatnak a 40/1995 sz. reklámtörvény és az információs társaságok egyes szolgáltatásairól szóló 480/2004 sz. törvény értelmében.

12. A személyes adatok automatikus értékelésre kerülnek?
A személyes adatok automatikus értékelésre kerülnek, azok felhasználhatók profilalkotásra vagy automatizált döntéshozatalra az adatkezelő marketingtevékenysége terén. Az adatkezelő ehhez az alábbi módszereket alkalmazza:

E tevékenysége következtében feltérképezik és kiértékelik az internetes oldalakon történő viselkedését, ami sérti a magánélethez való jogát. Egyben ez az értékelés hozzájárul ahhoz, hogy Önnek az adatkezelő csak olyan termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó reklámajánlatokat küldjön, melyek az elvégzett értékelés alapján érdekelhetik Önt.

Az Ön VERMONT Club csapata